Werking van equitherapie en eigenschappen van de paarden

Equus komt uit het Latijn en betekent ‘paard’.
Therapie betekent ‘iemand beter te maken.’
Equitherapie betekent dus letterlijk ‘iemand beter maken met behulp van een paard’.
Maar hoe is de werking in de equitherapie en welke eigenschappen moeten de paarden bezitten voor deze vorm van therapie?

Werking equitherapie/coaching met paarden

Werking equitherapie keuzes

Paarden communiceren non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Het zijn kuddedieren en ze reageren op mensen zoals ze op andere paarden reageren. Door de “paardentaal” te kennen, kan de paardencoach/therapeut de reacties van het paard vertalen naar de persoon toe. Dit zorgt bij de persoon voor inzichten in waar bijvoorbeeld spanning of bepaalde emoties mee te maken kunnen hebben.

De mens is in staat om gevoel te onderdrukken en weg te stoppen. Maar als je je gevoel onderdrukt, wil dit nog niet zeggen dat het weg is; je lichaam slaat het namelijk op. Het paard merkt onmiddellijk dat er wat is en reageert hier op. Door de directe feedback van het paard kun je gemakkelijker leren het denken en voelen (opnieuw) met elkaar in evenwicht te brengen. Zodra het paard merkt dat er geen verschil meer bestaat tussen wat je verstand en gevoel uitstralen, zal het dit laten merken in zijn gedrag. Het paard voelt dan aan dat jij je weer beter voelt en kan zichzelf ontspannen. Voor mensen is dit vaak positief confronterend om mee te maken.

Eigenschappen van het paard waar we gebruik van maken tijdens coaching/therapie

Paarden zijn prooidieren (vluchtdieren). Voor hun eigen bescherming moeten zij erop vertrouwen dat ze de lichaamstaal van hun eigen soort en die van andere soorten kunnen lezen. Ze vermijden het liefst conflicten en zullen weglopen i.p.v. de confrontatie aan te gaan.
Paarden leven in een kudde en zijn voor hun veiligheid afhankelijk van elkaar. Er is altijd een leider die de weg wijst om zodoende het hoofd te kunnen bieden tegen gevaar. Paarden zijn ook sociale dieren, samen nemen ze het op voor de zwakke leden in de kudde.

Er zijn verschillende voordelen van de inzet van paarden bij coaching en therapie:
Een paard is een groot en sterk dier. Een volwassen paard weegt al snel 600 kg. Een goede omgang met het dier kan het zelfvertrouwen vergroten en angst leren overwinnen.

Paarden zijn niet-oordelend en onbevooroordeeld, ze zijn ook niet in staat om te liegen. Hoezeer wij als mens –en zeker als therapeut- ook ons best doen om niet te oordelen, doen wij dat toch. We kijken naar de kleding die iemand aan heeft, hoe het haar zit, wat de lichaamsbouw is, etc. En hieraan verbinden wij conclusies. Het paard doet dit niet. Het paard reageert alleen op het gedrag van de cliënt en zijn/haar emoties zonder dreiging van vooringenomenheid of enig oordeel over zijn/haar emotionele ervaring.

niet-oordelend en onbevooroordeeld, ze zijn ook niet in staat om te liegen

Paarden zijn daarnaast scherpe waarnemers en gevoelig voor beweging en emotie. Paarden zijn, zoals al gezegd, sociale dieren die sociale structuren en regels hanteren. Ieder paard heeft, net als de mens, een eigen persoonlijkheid en gedragspatroon. Ook zijn stemming kan van moment tot moment veranderen, afhankelijk van de situatie en omgeving. Dit kan gebruikt worden in de therapie.

Paarden weerspiegelen vaak het gedrag of de emoties van de cliënt en brengen begrip en verbinding over waardoor de cliënt zich veilig voelt. Dit zorgt ervoor dat de cliënt in staat wordt gesteld bewuster te worden van zijn/haar emoties en er een onmiddellijke feedback is wanneer er een verandering in houding of emoties plaatsvindt.

Heb je nog verdere vragen, neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier of via e-mail!